Online trgovina i dostava trenutno su dostupni na području općine Bihać

Pravne stavke

Opći uvjeti poslovanja

Na osnovu člana 11. stav 6. Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/2010 i 79/2017), i Statuta društva Bihaćka pivovara d.d. Bihać, direktor društva donosi sljedeće Opće uvjete poslovanja.


Kupovina proizvoda dostupnih u online trgovini www.e-natoci.ba/preminger ograničena je na punoljetna lica (18 godina i starije). Posjećivanjem online trgovine, korištenjem usluga online trgovine i kupovinom robe, potvrđujete da ste punoljetni i da ispunjavate sve uvjete za kupovinu robe u online trgovini te da u potpunosti prihvaćate i potvrđujete ove Opće uvjete poslovanja online trgovine. Prodavač zadržava pravo odbiti prodaju ili isporuku robe osobama koje ne ispunjavaju uvjete za kupovinu.


Online trgovinom upravlja Bihaćka pivovara d.o.o., Vinička bb, 77000 Bihać, ID broj: 426302757009, MBS: 1-337-00

Opći uvjeti poslovanja određuju način i uvjete poslovanja online trgovine na web stranici www.e-natoci.ba (u daljem tekstu: online trgovina), prava i obaveze prodavača i kupaca, te uređuju pravne odnose prodavača i kupaca. Opći uvjeti uređuju i pojedinačna pravila za kupovinu i isporuku robe. Korisnike online trgovine vežu Opći uvjeti koji vrijede u trenutku kupovine tj. slanja narudžbe.Ponuda i cijena artikala


Kupovina je omogućena za narudžbe artikala iz ponuđenog asortimana u minimalnoj vrijednosti od 25,00 KM. Obilježja i svojstva artikala su naznačena na deklaraciji koja se nalazi na svakom pojedinačnom artiklu.

Sve cijene su izražene u konvertibilnim markama (BAM) i sa uračunatim PDV-om. Cijene vrijede u trenutku narudžbe.Registracija korisnika


Za kupovinu putem online trgovine www.e-natoci.ba nije potrebna registracija. Posjetitelj online trgovine može izvršiti kupovinu bez registracije ako unese svoju adresu e-pošte u obrazac za prijavu na newsletter.

Posjetitelji koji postupak registracije dovrše unosom svojih podataka postaju članovi online trgovine. Kada se registrira za online trgovinu, posjetitelj dobiva korisničko ime koje je isto kao i adresa e-pošte i lozinku, koji su određeni i povezani sa podacima unesenim prilikom registracije.Kupovina


Kupoprodajni ugovor između prodavača i kupca zaključuje se u online trgovini u trenutku kada prodavač primi valjano ispunjen i potvrđen nalog za kupovinu. Od tog trenutka sve cijene i ostali uvjeti su fiksni i vrijede i za prodavača i za kupca. Kupac je osoba sa podacima koji su navedeni u trenutku slanja narudžbe. Kasnije nije moguća promjena podataka o kupcu.


Kupac izvršava kupovinu u sljedećim koracima:


 • izbor artikala u online trgovini;
 • unos podataka o kontaktnim podacima i dostavi;
 • odabir načina plaćanja i narudžba.

Kupcu se putem online trgovine pružaju informacije o statusu i sadržaju narudžbe. Prodavač provjerava narudžbu, provjerava dostupnost naručenih artikala i potvrđuje narudžbu ili je odbija uz obrazloženje razloga za odbijanje narudžbe. Prodavač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu zbog neisporuke artikala koje prodavač nema dostupne u vlastitom skladištu.


Prodavač priprema i otprema predmet u roku od 24h i kupca obavještava e-mailom.


U slučaju da kupac odluči otkazati narudžbu prije otpreme, dužan je odmah obavijestiti prodavača putem telefonskog broja 037 318 590 ili putem e-maila prodaja@preminger.ba


Ako je narudžba već otpremljena, kupac nema pravo da je odbije.Način plaćanja


Plaćanje se može izvršiti:


 • pouzećem (gotovinom po primitku robe ili kartičnim plaćanjem)
 • kartičnom online transakcijom.

U slučaju plaćanja kartičnom online transakcijom:


 • uplatitelj (podaci o korisničkom računu) mora biti ista osoba kao i nositelj kreditne kartice;
 • nakon potvrde primitka narudžbe nije moguće mijenjati sadržaj narudžbe, osim iznimno uz odobrenje prodavača;
 • kupac se mora pridržavati općih uvjeta poslovanja platne institucije koja je izdala platnu karticu.


Dostava i preuzimanje


Obavezujemo se isporučiti sve naručene artikle koje u trenutku narudžbe imamo na stanju. Ukoliko nismo u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih artikla, o tome ćemo Vas obavijestiti putem e-mail-a ili telefonski, radi dogovora o zamjenskom artiklu ili otkazivanja narudžbe za artikl koji nemamo na stanju.


Nakon potvrde narudžbe, ukoliko je ista napravljena prije 12:00h, Bihaćka pivovara isporuku vrši istog dana od ponedjeljka do petka. U slučaju da je narudžba napravljena poslije 12:00h, isporuka se obavlja u toku narednih 24h. Dostavu artikala vršimo besplatno našim vozilima na području općine Bihać, od ponedjeljka do subote, izuzev praznicima. Narudžba napravljena u petak do 15:00h, isporučuje se u subotu. Narudžba napravljena u petak poslije 15:00h, isporučuje se u ponedjeljak. Prilikom isporuke naručenih artikala, prodavač kupcu dostavlja fiskalni račun za kupljene artikle.


Prodavač ne odgovara za kašnjenje u isporuci ili za oštećenja ambalaže nastala u transportu. Molimo Vas da pregledate primljenu robu prilikom isporuke i odmah stavite primjedbu dostavljaču o bilo kakvim nedostacima ili oštećenjima. Ukoliko su oštećenja ili nedostaci prisutni, potrebno je da zajedno sa dostavljačem napravite zapisnik o oštećenju pošiljke. Primjedba za vidljive nedostatke mora se podnijeti odmah prilikom predaje pošiljke, što se posebno odnosi na primjedbe na isporučenu vrstu i količinu artikala. Naknadne reklamacije na količinu i vrstu robe neće biti uvažene. Pismeni prigovor zbog skrivenih nedostataka mora se podnijeti u roku od osam dana od dana prijema pošiljke.


Zadržavamo pravo na dulje vrijeme isporuke u slučaju objektivnih razloga, tehničkih ili drugih grešaka u postupku narudžbe i u slučaju više sile. U takvim slučajevima, obavezujemo se obavijestiti vas putem e-maila o kašnjenju isporuke.Povrat


Prilikom dostave robe kupac je obavezan izvršiti provjeru na licu mjesta, te u prisustvu dostavljača usporediti dostavljene artikle sa pratećim fiskalnim računom. Kupac je dužan dostavljaču odmah staviti primjedbu na isporučenu vrstu i količinu artikala, te na njihova eventualna oštećenja. Naknadne reklamacije na količinu i vrstu robe neće biti uvažene. U slučaju primjedbi na kvalitet isporučenih artikala koje kupac nije mogao utvrditi pregledom prilikom dostave, kupac je dužan uputiti reklamaciju na e-mail adresu prodaja@preminger.ba ili pismeno na adresu prodavača i opisati kakav problem ima. Kupac ima pravo na povrat artikala koje nije naručio, povrat isporučenih artikala sa isteklim rokom trajanja ili artikala koji imaju grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu.


U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovoriti ćemo na izjavljenu reklamaciju i obavijestit ćemo vas o daljnjem postupanju.Informacije/marketinška komunikacija


Prodavač će kontaktirati korisnike putem komunikacije na daljinu radi promocije artikala samo ako je korisnik dao izričit pristanak na takav vid komunikacije.


Promotivne e-poruke prodavača:


 • bit će jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke;
 • pošiljalac će biti jasno vidljiv;
 • razne kampanje, promocije i druge marketinške tehnike bit će označene kao takve i uvjeti za sudjelovanje će također biti jasno definirani;
 • sadržavati će jasnu informaciju o načinu na koji se može odjaviti od primanja promotivnih poruka;
 • prodavač će izričito poštovati želju korisnika da ne prima reklame.


Zaštita osobnih podataka


Osobni podaci kupaca potrebni su nam radi obrade narudžbe i vršenja dostave artikala. U tu svrhu potrebni su nam ime i prezime kupca, adresa za dostavu, e-mail adresa i broj telefona.


Obavezujemo se osigurati zaštitu osobnih podataka kupaca i čuvanje njihove privatnosti, a u skladu sa ovom obavezom prikupljamo samo neophodne osnovne podatke o kupcima (korisnicima) i podatke potrebne za poslovanje i informiranje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Kupce redovno informiramo o načinu korištenja prikupljenih podataka i dajemo im mogućnost izbora i povlačenja pristanka da njihovi podaci budu uklonjeni sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima (korisnicima) se strogo čuvaju i dostupni su samo našim zaposlenicima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje redovnih aktivnosti. Svi naši zaposlenici su odgovorni za poštivanje načela zaštite osobnih podataka i privatnosti kupaca/korisnika. Obavezujemo se da se prikupljeni podaci neće koristiti u druge svrhe i da neće biti prosljeđivani trećim licima.Žalbe i sporovi


Kupci (korisnici) u slučaju problema svoje žalbe mogu uputiti pismeno na adresu prodavača ili putem e-maila na: prodaja@preminger.ba


U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema žalbe pisanim ili elektronskim putem, odgovorit ćemo na izjavljenu žalbu. Na međusobna prava i obaveze prodavača i kupca neposredno se primjenjuju pozitivni zakonski propisi Bosne i Hercegovine, a za pitanja koja prodavač i kupac ne uspiju riješiti mirnim putem nadležan je sud u Bihaću.Promjene Općih uvjeta poslovanja


Prodavač može izmijeniti Opće uvjete poslovanja. Izmijenjeni uvjeti poslovanja vrijede od trenutka njihove objave na www.e-natoci.ba


Ova verzija Općih uvjeta poslovanja vrijedi od 01.01.2021.g.